Jumalan kirkkaudesta


 
  Israelilaiset sai VT:n kertoman mukaan nähdä useasti Jumalan kirkkauden, niin erämaassa Egyptistä tullessaan, kuin myöhemminkin. Profeetat, esim Jesaja ja Hesekiel saivat nähdä Jumalan kirkkauden.

  Jumalan kirkkaus täyttää temppelin


  2 Aik.7:1-3:  Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin,  2 niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin; sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin.  3 Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

   Jumalan kirkkauden ilmestyminen sai israelilaiset ylistämään ja kiittämään Häntä siitä että Hän on hyvä ja armonsa pysyy iankaikkisesti.
  Nykyajan kulttuuripakanat eivät sitä ymmärrä, kun ovat pimeässä.

  Jumalan tekojen kunnia ja kirkkaus

  Ps. 145:10-12: Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua.  11 He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi.  12 Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian.

  Jumalan teot ja Häneen uskovat ilmoittavat kirkkautensa ja kunniansa. Näin on tarkoitus, Jeesus sanoi, että jos se valo, joka teissä on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan silloin pimeys. Pidetään lamppu palamassa!
 
 
Kutsutut Herran kirkkauteen pimeänä lopunaikana

  2 Tes. 2:7-14:  Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,  8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,  9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,  12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
  13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.  14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

 
Jumalan salattu viisaus - meidän kirkkautemme

   1 Kor 2:6-9: Me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,  7 vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,  8 sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut-sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet-  9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat".

  Paavalin rukous efesolaisten puolesta

    Ef.1:15-23: Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,  16 en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,  17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan  18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään  19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,  20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,  21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.  22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,  23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.
HM Ojala 15.5.2018

LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .
© HM Ojala 2018