Armolahjoista (1 Kor.12)


 
  1 Kor.12: 1-3: Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä.  2 Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin.  3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.
 

  Varsinkin amerikkalaiset käyttävät yleisesti Jeesuksen nimeä ja eri variaatioita siitä kirosanana ja jotkut suomalaisetkin heitä matkivat. Sitä ei Pyhä Henki vaikuta.
  Vain PH:n vaikutuksesta ihminen voi tehdä tunnustuksen "Jeesus on Herra" ja Johanneksen mukaan henget voidaan arvostella sen mukaan tunnustavatko ne Jeesuksen.
 
PH, Jeesus, Jumala
   4-6: Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;  5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;  6 ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.

   Henki - Jumalan Pyhä Henki, Herra - Jeesus (Nasaretilainen, ihmiskunnan Voideltu Vapahtaja), Jumala - Taivaan Isä, Kaikkivaltias maan ja taivaan Luoja.
  PH toimii nyt maan päällä rakentaen seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis (päänään Jeesus). Kaikki tapahtuu Jumalan voimasta ja hänen vaikutuksestaan ja kakki kunnia kuuluu myös Hänelle.

Pyhän Hengen vaikutus
   7-11: Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.  8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;  9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;  10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.  11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. 
 
  Kyse on hengellisistä lahjoista, Jumalan yliluonnollisesta vaikutuksesta yli ihmisen luonnollisten kykyjen ja lahjojen (jotka nekin tietysti ovat Jumalan antamia luoduilleen). Seurakunta on jumalallinen rakennustyömaa ja rakentuu toimien Hänen antamillaan hengellisillä työkaluilla, vaikka elää pahan maailman keskellä ja koostuu inhimmillisistä ihmisistä. (Esim. korinttolaisilta ei puuttunut mistään armolahjoista, mutta silti meno oli srk:ssa hulvatonta. Pyhittymistä ja pyhitystä tarvitaan).
  Seurakunnan elinehto on että siellä vaikuttaa PH, niinkuin tahtoo.

Kristuksen ruumin kokonaisuus
   12-15 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;  13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.  14 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.  15 Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.

  Orkesterissa on erilaisia, eri kokoisia ja näköisiä soittimia ja ne soittavat samaa kappaletta (toivottavasti!), mutta eri stemmaa ja siitä muodostuu harmooninen kokonaisuus. paavali vertaa seurakuntaa ruumiiseen ja eri ruumiinjäsenet eroavat vielä huomattavasti enemmän toisistaan kuin soittimet. Silmä ja peukalo ovat aikalailla erilaisia, tosin samaa kokoluokkaa, mutta että liftaus onnistuisi, molempia tarvitaan...
  (Tästä ruumiinjäsenten eli seurakuntalaisten yhteenkuuluvuudesta ja toisistaan riippuvaisuudesta Paavali jatkaa analogiaa pitemmällekin kuin vain yo lainaus).
  Tärkeintä on keskinäinen kunnioitus, vaikka toisilla on radikaalisti toisenlainen kutsumus ja tehtävä kuin itsellä ja siihen tarvitaan Jumalallista rakkautta, jota seuraava luku käsittelee.

 
 
HM Ojala 14.4.2018

LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .
© HM Ojala 2018