Ylösnoussut Vapahtaja

 


Pääsiäisen tapahtumat kertovat kärsimyksestä. Piinasta. Ehkä piinaviikko on osuva nimitys sille mitä ajattelemme sen tiimoilta. Kristuksen kärsimyksen todellisuus on viime aikoina tullut meille tutuksi ja ilmeiseksi kaikessa karmeudessaan laajakankaankin kautta. Suuri ja raskas oli se rangaistus, jonka Jeesus otti kantaakseen ja kantoi syntiemme tähden!

"Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jes. 53:7.

Mutta sana "pääsiäinen" tarkemmin ajateluna, kuvaa pääsemistä jostain.

Jeesuksen sijaiskärsimys syntiemme tähden päästää meidät vapaaksi -siis vapaaksi- syntitaakasta. Halleluja!

"Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi." (Jes. 53:5).

Eikä vain synneistä, vaan Jeesus kantoi sairautemme myös!

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Hänen haavainsa kautta me olemme paratut." Jes. 53:4,5.

Nämä asiat saamme omistaa uskon kautta.

Uskon kautta ylösnousseeseen Vapahtajaan.

Sillä Jeesus ei vain kärsinyt ja kuollut, vaa Hän nousi myös ylös kuolleista.

"Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös..." (Mar. 16:6).

Jeesuksen ylösnousemus kuolleista on erittäin tärkeä osa kristillistä uskoa. Ilman sen todellisuutta, ei ole pohjaa uskollemme.

"Jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne... jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne." (1 Kor. 15:14).

Edelläolevan lainauksen ja siis korinttolaisille osoitetun kirjeen kirjoittaja oli apostoli Paavali. Tuo "jossittelu" tapahtui muutamia kymmeniä vuosia Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen jälkeen.

Paavali oli henkilökohtaisesti tullut kosketuksiin ylösnousseen Kristuksen kanssa, kun tämä ilmestyi hänelle tiellä Damaskoon. Myös Paavali kuuli todistajain lausunnot asiasta Jeesuksen opetuslapsilta. Hän uskoi sen todellisuuteen ja todenperäisyyteen vakaasti ja hyvästä syystä.

"Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut." (2 Kor. 5:15).

Vain Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen todellisuus selittää kristinuskon räjähdysmäisen leviämisen, lähinnä joukon toimesta, jotka olivat entisiä kalastajia.

Mistä lähes 2000 vuotta sitten tapahtuneesta asiasta on yhtä paljon meidän päiviimme asti säilyneitä kirjallisia dokumentteja?

Mutta asia on myös omakohtaisesti todennettavissa!

Kun ihminen tekee parannuksen synneistään ja kääntyy Jumalan puoleen Jeesuksen kautta, niin tuo sama voima, sama Henki, joka herätti Jeesuksen, uudestisynnyttää ihmisen ja tulee häneen asumaan.

"Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu." (Room. 8:11).

Jeesus Kristus on elävä, ylösnoussut Vapahtaja tänäänkin! Usko ja koe.LUKUSALI....................,,,,© HM Ojala 2005-2017-.... . ......... . .TUPAAN