Mitä Johanneksen evankeliumi sanoo -Jeesuksesta?

 Jeesus käyttää seuraavissa evankeliumin jakeissa ilmaisua MINÄ OLEN...

(Jumala ilmoitti VT:ssa Moosekselle: "Minä olen" (se joka minä olen). (~"Olen mikä olen")
Jla Moosekselle: "Minä olen" (se joka minä olen). (~"Olen mikä olen")

2 Ms. 4:14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".
15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra (1992: Jahve), teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen).

Joh_4:26  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi". (=MESSIAS, sanoi samarialaiselle naiselle kaivolla)

Joh_5:43  Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.
> Joh_7:29  Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt.
> Joh_8:18  Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt.
> Joh_8:42  Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. (=ISÄN eli JUMALAN LÄHETTÄMÄ, puhui juutalaisille)

Joh_6:35  Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
Joh_6:48  Minä olen elämän leipä.
Joh_6:51  Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta. (=ELÄMÄN LEIPÄ)

Joh_8:12  Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".
Joh_12:46  Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. (=MAAILMAN VALO. Usko -ja valo syttyy!)

Joh_8:24  Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. (=SYNTIEN SOVITTAJA, vrt Apt. 4:12, Pietari: "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.")

Joh_8:28  Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. (=MESSIAS, ISÄN eli JUMALAN OPETTAMA)

Joh_10:9  Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. (=PELASTUKSEN OVI)

Joh_10:11  Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
Joh_10:14  Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut (=HYVÄ PAIMEN, vrt. Ps. 23, Daavid: "Herra on minun paimeneni")

Joh_10:32  Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?" (=HYVÄNTEKIJÄ, kuitenkin tuomittiin ristille "pahantekijänä")

Joh_11:25  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. (=YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ, Jeesukseen uskovalla on ikuinen elämä)

Joh_13:13  Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. (=OPETTAJA JA HERRA)

Joh_13:15  Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. (=ESIKUVA, vrt. tarra Mersun takalasissa: "Maailma tarvitsee esikuvia")

Joh_14:6  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. (=TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ. Huh, isosti sanottu? Vrt Kol. 1:15-17 "..hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.  16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.")

Joh_14:9-11  Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
  Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
  Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
(=JUMALAN KUVA, ei sellainen turmeltunut "Jumalan kuva" kuin me muut ihmiset, vaan se aito ja oikea)

Joh_14:16  Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
(=PYHÄN HENGEN LÄHETTÄJÄ, vrt Joh. Kastaja: "..kastaa PH:llä ja tulella)

Joh_15:1,5  "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
  Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
(=TOSI VIINIPUU, meidät on tarkoitetttu hantamaan hedelmää, paljon ja pysyvää. Jeesuksen kautta se onnistuu!)

Joh_16:33  Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman. (=MAAILMAN VOITTAJA, vrt 1 Joh. 5:4 "kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.")

Joh_17:10 ...kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä. (=OMIENSA KIRKASTAMA)

Joh. 12. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. (=OMIENSA VARJELIJA JA SUOJELIJA)

Joh. 26. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. (JUMALAN NIMEN TUNNETUKSI TEKIJÄ, päämäärä: rakkaus!)

 - -
Kaatumiskokous Getsemanessa:
Jh. 18:4-6 Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"
  He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan.
  Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan.
LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .
© HM Ojala 2017