Mitä Johannes Evankeliumissaan sanoo ilosta


 
  Joh. 3:26-30:  -26 Ja he (Johanneksen opetuslapset) tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä".  27 Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.  28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.  29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.  30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

  Johannes Kastaja koki samanlaisen hylkäämiskokemuksen kuin monet suosion huipulle päässeet, -tulee uusi stara, joka jättää hänet varjoonsa suosion  valokeilan osuessa uuteen tulokkaaseen.
Mutta Johannes ei elänyt ihmissuosiota saadakseen, vaan täyttääkseen tehtävänsä ja ammensi ilonsa siitä.


  4:36: Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.

  Työn ilo on hyvin suoritettu toimeksianto. Jeesus iloitsi saadessaan kertoa hyviä uutisia samarialaisnaiselle kaivolla. Opetuslapset olivat olleet ruuan haussa, mutta Jeesus sanoi heille: "Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa." (j.34) Se oli hänen ilonsa.


  15:9-11:  -9 Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.  10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.  11 Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

    Kysymys on rakkaudesta, joka on lähtöisin Jumalasta ja Hänen tahtonsa tuntemisesta ja sen noudattamisesta. Jos/kun rakastamme Jumalaa ja teemme tahtoansa, maailman taholta joudumme kokemaan vainoa ja kärsimyksiä, mutta Jumala on suurempi ja antautumalla Hänelle ja ymmärtämällä Sanansa kautta ihmeellistä suunnitelmaansa ja tahtoansa, tuo se todellisen ilon sydämeemme.


  16:20-24:  -20 Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi.  21 Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan.  22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne.
 
 
  Jeesus puhui kuolemastaan ja poismenostaan, miten se tuottaa murhetta opetuslapsille, mutta vain joksikin aikaa ja 20:19-20 kertoo ilosesta jälleennäkemisestä: 19 ..viikon ensimmäisenä (päivänä), myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"  20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.


  16:24 Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.
 
Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen mahdollisuudesta anoa Jumalalta hänen nimessään asioita ja lupaus on; "te saatte, että ilonne olisi täydellinen".
 
Täydellinen Jumala antaa täydellisen ilon niille, jotka ovat Hänelle täydellisesti antautuneet!


HM Ojala 10.4.2018

LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .
© HM Ojala 2018