Jumalan johdatus
Elämä on jatkuvaa valintojen tekoa. On usein vaikea tietää, olisiko tuo ratkaisu parempi kuin tämä ja mitkä ovat seuraukset; onnistuuko aie, vai sattuuko kenties jotain yllättävää, joka kaataa hankkeen. Vastuukin tehdyistä päätöksistä painaa, elämämme umtskaupoissa.

Kautta aikain ovat ihmiset etsineet johdatusta. Monin eri tavoin. On kysytty oraakkelilta, tarkattu enteitä ja merkkejä, katsottu korteista.

Raamattu puhuu myös asiasta selkeästi, ilmoittaen että Jumala haluaa johdattaa luotujaan. Esimerkkejä löytyy. Aabrahamin palvelija pyysi Jumalalta johdatusta löytääkseen vaimon herransa pojalle Iisakille -ja löysi Rebekan. (1 Ms. 24: 1-15). Jumala johdatti Joosefin Egyptin valtiaaksi, pelastaakseen isänsä perheen nälänhädästä. Israelin kansa sai kokea voimallista johdatusta palatessaan luvattuun maahansa. Eivätkä Itämaan Tietäjätkään ihan sitä vaille jääneet. Jne.

Etsiessämme elämämme tilanteissa johdatusta on hyvä tietää, että Jumala on antanut meille "välineitä", joiden kautta saamme löytää oikean johdatuksen. Niitä ovat:

- Raamattu. Ps. 119: 104,105; "Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni."

- Rukous. Jes. 45: 11; "Kysykää tulevaisia minulta." Jer. 31: 9; "Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen."

- Pyhä Henki. Jh. 3: 8; "Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Room. 8: 14; "Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa ovat Jumalan lapsia." Myös Pyhän Hengen armolahjat, kuten tiedon- ja viisauden sanat sekä profetian lahja ovat nimenomaan annetut tuomaan johdatusta uskoville. (1 Kor. 12: 4-7).

- "Merkit." Tähän osastoon kuuluvat myös unet, enkeli ilmestykset jne. Näitä kaikkia liittyi esim. kertomukseen Jeesuksen syntymästä. Marialle ja paimenille ilmestyi enkeli, Joosefille ja itämaan tietäjille Jumala puhui unessa. Lk. 2: 12; "Ja tämä on oleva teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

On huomattava, että Jumala varoittaa ankarasti etsimästä johdatusta vääristä lähteistä. 5 Ms. 18: 10-12; "Älköön keskuudessanne olko ketään,...joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle."


Ihmisen "luonnollinen" olotila on ero Jumalasta (ja siten johdatuksestaan), synnin tähden, kuten Jesaja kirjoittaa: "Me olimme eksyksissä, kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen." Mutta Jeesuksen Golgatan työn kautta on meillä pääsy, kääntyessämme pois omantahdon tieltämme, Jumalan johdatukseen, jossa hän "vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."

On sanottu olevan kolme seikkaa, jotka on hyvä huomioida asiassa, jossa etsitään johdatusta: 1. Jumala puhuu asiasta (tavalla tai toisella), 2. Asia on Jumalan Sanan mukainen, 3. Myös olosuhteet kääntyvät asialle suotuisiksi.

On aivan varma asia, että Jumala johdattaa niitä, jotka etsivät ja tahtovat toteuttaa hänen tahtoaan elämässaan. " Ps. 25: 8,9,12; "Hyvä ja vakaa on Herra; sentähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää -sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava." Ps. 23: 3; "Hän ohjaa minut oikealle tielle, nimensä tähden."

Jeesus sanoi Tuomaalle, joka ihmetteli miten he voisivat tietää tien, että hän on tie. Ja totuus. Ja elämä. (Joh. 14: 6).

 

LUKUSALI . . . . . . . . . . . . . . . . .TUPA

© Hannu Mikael Ojala 2002