Mitä Raamattu sanoo -Jumalasta?

 


1 Moos. 1:1; Alussa loi Jumala Taivaan ja maan...

Näin viileän rauhallisesti Raamattu ilmoittaa Jumalan olevan sekä olemassa että Hän on kaiken olemassaolevan lähde, alkusyy ja tekijä. Eli Luoja.

Kaikki eivät kuitenkaan halua ymmärtää. Jollain on niin kauhean valtavasti uskoa, että uskovat mieluummin järjettömään sattumaan ja älyttömään suunnittelemattumuuteenolemassaolomme selityksen yrityksenä älykkään Luojan sijasta.


Vuosituhannen alussa kirjoittaja luki "tiede"- lehdestä tai parista maailman syntyä kuvaavan jutun ja tässä siitä muisteloa: Alkusatu, eli niinsanottua tieteellismaterialistista maailmankatsomusta pönkittävää evoluutioteoriaa selvittelevää lehtiartikkelia irvaileva esitys vuodelta 2003 ja 2008 (video).

Yleinen ilmoitus

Jumala voi meistä tuntua kaukaiselta ja salatulta, asuuhan Hän kaukana Taivaassa ihan toisessa ulottuvuudessa, jonne meillä ei ole pääsyä. Mutta ilmoitus Jumalasta on luomakunnassaan, kaikkialla ympärillämme. Selvänä ja kirkkaana.

Room. 1:18; Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet...

Katso kukkasia, tähtitaivasta, muurahaisia tai katso vaikka omaa kätevää kättäsi, Jumalan luomistyö on ylivertainen, (vaikkakin meille se näyttäytyy alussa Luomakunnan herraksi asetetun ihmisen lankeemuksen vuoksi synnin kirouksen osittain turmelemana).

Kirjoitettu ilmoitus

Mooses

2 Moos.3:13-15; Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?"
  Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".
   Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra (1992 käännös: Jahve), teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

Jumala ilmoitti Moosekselle aika rennon oloisesti, että "minä oon, mikä oon."
1. Hän on suvereeni Jumala, johon luomakuntansa tulee sopeutua (eikä päinvastoin, kuten ihmiset nykyään uhittelevat). Se mikä Hänestä on hyvää on hyvää ja mikä pahaa se sitä.
2. "Minä". Jumala on persoona, ei joku "voima" tai "maailman mieli" tjms. Tunteva, tahtova, toimiva olento.
3. "Olen". Olemasssaolo ja elämä (sellaisena kuin me sen tunnemme) on Jumalasta ja Jumalassa, Tosin Hän itse ei ole sen lakien alainen (onhan Hän ne itse luonut). 

Profeetat

Jes. 45:15-22;  Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja.
  Häpeän ja pilkan he saavat kaikki, pilkan alaisina he kulkevat kaikki, nuo kuvien tekijät.
  Mutta Israelin pelastaa Herra iankaikkisella pelastuksella, te ette joudu häpeään ettekä pilkan alaisiksi, ette ikinä, hamaan iankaikkisuuteen saakka.
  Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan-hän on Jumala-joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole.
  En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.
  Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki, te henkiinjääneet kansakunnista. Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviansa ja rukoilevat jumalaa, joka ei voi auttaa.
  Ilmoittakaa ja esiin tuokaa-neuvotelkoot keskenänsä-kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.
  Kääntykää minun tyköni (KJV: katsokaa minuun) ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.


Jumala sanoi profeetta Jesajan kautta olevansa salattu Jumala, mutta silti ilmoittaa vanhurskautensa ja sen mikä oikein on ja kehottaa lähestymään Häntä, ainoaa tosi Jumalaa, joka on Vapahtaja ja pelastaja. Kuningas Jaakon käännös kehottaa katsomaan häneen (alkukielen sana tarkoittaa kyllä myös kääntymistä): "Katso ja elä, ei sinun tarvitse muuta kuin katsoa, Hän on vienyt pois syntisi", kuuli nuori Charles Spurgeonkin metodistisaarnaajan hänen synnin ja syyllisyyden vaivaamalle sielulleen puhuvan. Hän uskoi ja loppu on historiaa.

Evankeliumi

Joh.1:1-4,10-14; Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala (Biblia: ja Jumala oli se Sana).
  Hän oli alussa Jumalan tykönä.
  Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
  Hänessä oli elämä...
 
  -
  Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
 
Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
  Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
   jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 
   Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Evankeliumit kertovat, miten Jumala tuli Pojassaan Jeesuksessa alas luomaansa maailmaan sovittamaan syntiin langenneen ihmisen itsensä kanssa. Totuus on, että ihminen on ansainnut lain määräämän rangaistuksen rikkomuksensa palkaksi, eli kuoleman, mutta armo ja armahdus Jeesuksen kautta on Jumalan lahja, jokaiselle joka uskossa sen vastaanottaa.   

Katso Jeesukseen ja usko häneen. Pelastut!LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .
© HM Ojala 2017