Mitä Raamattu sanoo... kristityn vapaudesta?

 


Alussa suuri vapaus

Ihmisen alkuperäisessä olotilassa -Paratiisissa- heillä oli suuri vapaus, koska tuota vapautta rajoitti vain yksi (syömistä koskeva) kielto:

1 Ms.2:16-17  Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,   mutta hyvän-ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

Ihmisen rikkomuksen tähden vapaus menetettiin ja tuli tilalle synnin ja sen aiheuttaman turmeluksen orjuus. Niin ihmisen sisäinen, moraalinen kuin kuin ulkoinenkin olemus turmeltuivat ja elämäkin alkoi olla kuolemista (kuten lauloi eräs savolaisrunoilija).

Jumala vapauttaa orjuudesta

Tuli kuvaan mukaan ajan myötä myös konkreettinen orjuus, jonka alaiseksi Israelin kansa joutui Egyptissä ollessaan. Jumalalla oli halu ja kyky heidät siitä tilanteesta vapauttaa:

2 MS.3:7-8  Herra sanoi: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa. Sentähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan...

Jeesus on Vapauttaja

Kuten Jumala israelilaiset halusi vapauttaa orjuudesta ja heitä johdattaa parempaan elämään, samoin Hän haluaa  auttaa meitä poikansa Jeesuksen ja Henkensä kautta.

Lk.4:14-19 Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta".

Jeesus on, kuten Johannes Kastaja hänestä todisti, "Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin". Jeesus on maailman Vapahtaja. Vapauttaja ihmisen suurimmasta ja keskeisestä ongelmasta, joka on synti, mutta myös monista huonoista seurauksista, sokeudesta ja sorrosta, kuten Jesaja edellä ennusti ja Hän on lähettänyt Pyhän Henkensä myös meidän avuksemme, että Sanan valossa kulkien voimme säilyttää vapautemme ja saada kokea Jumalan siunausta elämässämme.

Vapauden viholliset

Jeesuksen verellään meille hankkiman vapauttamme viholliset ovat kolme tahoa: me itse eli vanha turmeltunut olemuksemme, josta Raamattu käyttää nimitystä "liha" (1), joka on Hengen vastakohta, sielunvihollinen perkele (2) joukkoineen ja pelastumaton maailma (3) ympärilämme vinoutuneine arvoineen ja asenteineen.

Voiton avaimet

1
. Jumalan uudesti synnyttämä henkemme ja Hänen Pyhä Henkensä meissä tulee antaa olla hallinta vallassa, eikä antaaa vapautta vanhan ihmisen mielihaluille ja määräyksille:

Gal. 5:13-25  Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.  Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".  Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.  Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.  Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.  Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.  Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

2. Alamaisina Jumalalle perkelettä vastustaen, ja se pakenee:

Jk. 4:5-7 ...luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"?  Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".  7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Sota asu tulee pukea ylle ja eiku hakkaa päälle:

   Ef.6:10-18 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,  ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.

Vastusta vastustajaa  lujana uskossa:

   1.Pt.5:8-9  Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

3. Maailmaa ja sen uskovalle aiheuttamia kärsimyksiä (ahdistusta, pilkkaa ja vainoa) täytyy kestää, mutta Johannes kertoo, että uskolla maailmakin voitetaan:

   1.Jh.5:3-5  Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.  Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
 

LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .
© HM Ojala 2017