Mitä Raamattu sanoo rukouksen esteistä

 

Jesaja 59: 1-3; Katso ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.

 • (PAHAT TEOT, SYNTI, VÄÄRYYS, VALHE, PETOLLISUUS)

 • Johannes 9: 31; Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

 • (SYNTISYYS)
 • Matteus 6: 14-15; Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 • (ANTEEKSIANTAMATON MIELI)
 • 1 Pietarin kirje 3: 7; ... miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

 • (EPÄKUNNIOITTAVA ASENNE LÄHIMMÄISTÄ KOHTAAN)
 • Jaakobin kirje 1: 6-7; Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa.

 • (EPÄILEMINEN)
 • Jaakobin kirje 4: 3; Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

 • (VÄÄRÄT VAIKUTTIMET)
 • Psalmi 66: 18; Jos minulla on vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.

 • (VÄÄRYYS)
 •  

  jj. 19- 20; Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt minun rukoustani eikä ottanut minulta pois armoansa.

   

  LUKUSALI ..............© H.M.Ojala 2003.........,,,,,,,,.TUPA