Mitä raamattu sanoo... uudistumisesta

 


Kevätaikaan näemme ja koemme, miten talviunestaan heräävä luonto puhkeaa uuteen eloon, uudistuu. Lumi ja jää väistyy ja auringon valon kasvava voima ja lämpö herättää uuden kasvun ja kohta jo luonto kukoistaa vehreydessään.

Raamattu puhuu meille myös uudistumisesta hengellisessä elämässämme.

Hengellisen elämän lähtökohta on Jumalan Hengen avulla ja Jeesuksen pelastustyön kautta, tapahtuva uudestisyntyminen, josta Jeesus puhui Nikodemukselle, Jh. 3: 3: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Mutta asia ei jää siihen, vaan Jumala haluaa myös jatkuvasti uudistaa uskovaa.

Paavalin kirje Tiitukselle 3: 3-8: "Olimmmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille."

Uudestisyntymisessä, antautuessaan Jumalalle, ihminen saa kokea Jumalan vaikuttamaa uutta elämää itsessään, mutta valitettavasti myös se vanha pyrkiii kummittelemaan, siksi tarvitaan uudistumista.

Efesolaiskirje 4: 22-23: "Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te enne vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen."

Tämä maailma ei tunne Jumalaa ja elää täysin vieraana hänelle, turmeltuneena ja turmellen. Sen keskellä kuitenkin elämme ja siksi myös sen vaikutuksen eliminoimiseksi tarvitaan uudistumista.

Roomalaiskirje 12: 2: "Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

Vaikka ulkonainen olemuksemme vanhenee ja rapistuu, tehden hidasta kuolemaansa, on sisäisen ihmisemme mahdollista uudistua ja voimistua yhä uudelleen, päivä päivältä! Ja sen päämäärä on ihmeellinen!

2. Korinttolaiskirje 4: 16-18: "Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia."

Kannattaa uudistua ja elää uudistuksessa. Voima siihen tulee Jumalalta, häntä odottaville.

Jesaja 40: 29-31: "Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne jotka Herra odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy."

 


LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ......... . . . . . TUPA
© H.M.Ojala 2003-2017