Uusi kristinusko?Kuulin uutisissa maininnan emeritusarkkippispa John Vikstömin lausumasta, että kristillisyydellä olisi vielä tulevaisuudessakin paljon annettavaa meille, mutta se olisi uudenlaista kristinuskoa.

Uudenlainen kristinusko?

Jumala on vuosisatojen aikana antanut maallemme monia herätyksen aaltoja, joilla on ollut suuri vaikutus kansamme arvomaailmaan. Vaikeina aikoina on tiedetty mistä etsiä tukea ja turvaa. Ja apua on koettu. sekä yksilöinä, että kansakuntana.

Viime aikoina yleinen kehitys on ollut kohti maallistumista ja "jälkikristillistä aikaa", jossa nyt elämme. Ei ole nähty, tai haluttu nähdä Jumalan Sanan kirkasta valoa, vaan asiat on haluttu nähdä ajan ilmiöiden muuttuvasssa keinovalossa.

Raamattu sanoo vieläkin: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää." (Gal. 6:7).

Maamme maallinen ja uskonnollinen johto näyttää sen kuitenkin unohtaneen.

Kuusikymmenluvulla tajuntansa laajeni -kuin salaman iskusta- ja huomasivat, että Jumalaahan täytyy saada tässä maassa vapaasti pilkata. Myöhemmin päätettiin sallia puolustuskyvyttömien ja avuttomien yksilöiden yhteiskunnan tuella tapahtuva murhaaminen. Samalla abortoitiin pitkä pätkä kansakunnan moraalista selkärankaa. Keskikaljan vapauttaminen auttoi turruttamaan ehkä vielä heikosti kuuluvaa omantunnon ääntä. Ja niinpä nyt täytyy suvaita ja laillistaa perversioita, joista Raamattu ei ole kuin yhtä terveellistä mieltä.

Näitten suuntaviivojen mukainenko on tuo mainittu "uudenlainen kristinusko". Osa tulevaa uutta maailman järjestystä, sitä arvovallallaan pönkittäen? Omaten jonkinlaisen jumalisuuden ulkomuodon, mutta kieltäen sen voiman?

Palautetaampa mieleen millainen on raamatullinen, "vanha" kristinusko.

Apostoli Pietari muotoili sen näin: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen...Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana."

Tosi uskon on Jumalan auktoriteetin tunnustamista, ja kääntymistä ihmismielen kuvitelmista ja turmeltuneisuudesta Hänen puoleensa, Jeesuksen sovintokuolemaan uskomista ja siihen kasteen kautta tunnustautumista, uudessa elämässä vaeltamista Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa.

Jumala on Jumala. Ihminen on ihminen. Synti on syntiä. Mutta Jeesus on tie, totuus ja elämä. Eilen, tänään ja aina.LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA . . . . . . . . . . . .ö ö
© H.M.Ojala 2003-2017