Jumalan viha ja rakkausRaamattu puhuu sekä Jumalan vihasta, että Jumalan rakkaudesta.

Apostoli Johannes ilmoittaa, että Jumala on rakkaus (1 Jh.4: 8 ja 16). Vaikkei missään kohtaa raamattua sanotakaan, että Jumala olisi "viha", kylläkin mainitaan, että Jumala vihastuu joka päivä (Ps. 7:12 vanha käännös). "Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan", kirjoittaa Paavali roomalaisille (1:18).

Alussa kaikki oli Jumalan luomakunnassa hyvin, sangen hyvin. Jumala ja Adam saivat nauttia toistensa seurasta häiriöttömästi. Vaan siinä kävi, niinkuin näyttää käyneen. Tuli synti ja erotti. Ihminen pakeni ja lymysi. Ihminen valitsi oman tiensä.

Ihmisen itsekkyys ja siitä seuraava vääryys on sittemmin kasvamistaan kasvanut. Viattomatkin kärsivät. Aika ajoittain huomataan, ettei ihmisen pahuudella ole mitään rajaa. Sielläkin, missä Jumalan tahto on selvästi ollut selvillä. Ihminen vetää näin päälleen Jumalan vihan. Kuljetaan kohti vakavia aikoja. Ilmestyskirja puhuu tulevista Jumalan tuomioista, joissa Jumalan viha täyttyy (Ilm. 15:1). On ymmärrettävissä, että ollaan (jo piankin) tilanteessa, jossa on Ilmestyskirja nyt.

Jumalan vihalle on oikeutus ja hän on vihassaan ja tuomioissaan oikeamielinen, koska Jumala on tehnyt kaikkensa, että toinen vaihtoehto olisi ihmiselle mahdollinen.

Jumala vihaa syntiä, koska hän rakastaa luomaansa ihmistä.

"Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus -ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi." (1 Jk. 4: 9,10). Jumala teki aloitteen. "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa." (2 Kr. 5: 19).

Jumalan kanssa on sovinto mahdollinen, Jeesuksen Golgatan työn kautta. Ottamalla tuon sovituksen vastaan saa syntinen käydä Jumalan vihan alta armonsa vaikutuspiiriin. Uskon kautta Jeesukseen saa ihminen kokea olevansa taas Jumalan rakkauden kohde, katkenneen yhteyden jälleen toimiessa. Eikä tarvitse pelätä Jumalan vihaa tai vihaista Jumalaa.

"... Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa,se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia nekin olemme maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon..." (1 Jh 4:14-18).LUKUSALI ....................,,,,,,,,,,..... ........TUPA

© Hannu Mikael Ojala 2002-2017